• Yağmur TUNALI ile Söyleşi ve İmza Günü

  Yağmur TUNALI ile Söyleşi ve İmza Günü

 • Panel: Alparslan Türkeş Anısına

  Panel: Alparslan Türkeş Anısına

 • Galip Erdem Paneli

  Galip Erdem Paneli

 • Değişen Dünya Düzeninde Türk Milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Yeri

  Değişen Dünya Düzeninde Türk Milletinin ve...

 • Cumhuriyet Döneminde Türk Hukuk Sistemindeki Gelişmeler

  Cumhuriyet Döneminde Türk Hukuk Sistemindeki...


“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır”

 
Ana sayfaArşivYağmur TUNALI ile Söyleşi ve İmza Günü

Yağmur TUNALI ile Söyleşi ve İmza Günü

2024-05-20

Türk Ocakları Ankara Şubesi Cumartesi konferanslarında 18 Mart Cumartesi günü konuğumuz TRT’den emekli Yazar A. Yağmur Tunalı’nın konusu “Türk Dili” idi. Yazar Tunalı konu ile ilgilİ yazdığı "İki Gözüm Türkçe" adlı kitabını da konferansa katılan izleyicilere imzalama fırsatı buldu.Tunalı konuşmasına; Hoca Ahmet Yesevi’den bir dörtlükle başladı.

Ey miskin Hoca Ahmet

Yedi ceddine rahmet

Fars dilini bilsen de

Sen Türkçe’ne devam et.

Türk dili konusunda Yahya Kemal şöyle söylüyor; “Türkçe ağzımda annemin sütüdür” Evet dil, ana tüsü kadar aziz ve mukaddestir. Bunu fark etmeyen ve buna göre davranmayanlar yanlıştadırlar diyordu. Türk dilinin niçin bu kadar önemli ve hatta mukaddes olduğunu şu cümlesiyle belirtiyordu. “Bu bağ öyle bir bağdır ki; vatanın hudutları koptuğu zaman bile kopmaz. Hudutlar aşırı yine bizi birbirimize bağlı tutar” şeklinde ifade ediyor. Yağmur Tunalı, konuşmasına devamla; Türkçe varsa varız diyordu. Dili millet yapar, sahibi de odur. Dilde tasfiyecilik yanlıştı. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp çizgisi doğruydu.

Bizim dil mühendisleri “Genç Kalemler”de Ömer Seyfettin’in yazdığı Yeni Lisan makalesindeki fikirlerle hareket etmediler. Onlara göre “Türkçeleşmiş Türkçe”ydi. Türkçe’yi yabancı gramer kaidelerinden mesala Farsça, Arapça terkiplerinden arındırmak istiyorlardı. “Sadeleştirmeci”ydiler. “Tasfiyeci ve Uydurmcı” değillerdi. Nitekim 1930’lara gelindiğinde sade ve mükemmel bir Türkçe vardı. Ömer Seyfettin nesli başarmıştır. Bu Türkçe, Yahya Kemal’in, Refik Halid’in, Reşat Nuri’nin, Kemalettin Kamu’nun, Semiha Ayverdi’nin, Faruk Nafiz’in, Necip Fazıl’ın, hatta nazım Hikmet’in dilidir. Ancak bu sadeleştirme Türkçe çalışmalrının dışında “Ağdalı ve Yapma Dil” çalışmaları da devam ediyordu.

Servet-i Fünun Türkçesi klasik edebiyata ve şiir diline karşı çıkanların dilidir ve epeyce de sun’idir. Tevfik Fikret ve takipçileri zihniyette bu kadar batılı iken, dile bakış ve kullanışta değilse bile lügatte hiç olmadığı kadar şarklı idiler. Dil meselesinde böyle bir aldanış söz konusudur. Muhtemelen sonuçları itibariyle daha da ağırdır. Dil devrimcileri, Arı Türkçe, Öz Türkçe gibi görünüşte pek te karşı çıkılamayacağını düşündükleri sloganlardan hareket etmişlerdi. Türklükle münasebetlerine baktığınız zaman bu konuda ırkçılığa varan tutumlarının bir aldatmacadan ibaret olduğunu hemen fark edersiniz. Sosyal olaylar böyledir. Dozu iyi ayarlanmaz ve o şekilde olgunlaştırılmazsa, istenilenin tam tersi öne çıkar. Açık söylemek gerekirse Adnan Menderes döneminde de Türkçe bozuldu.

Atatürk’ten sonra, Türklüğün yüksek bir değer ifade ettiği Cumhuriyet’in ilk yıllarının zihniyeti daha keskin bir anlayışla devam ediyor gibi görünse de, içi boşaltılan bir kap gibiydi. 1938-50 arasındaki İnönü Dönemi de sonra gelen dönem de de bu kabın içi boşaltılmaya devam etti. 1950-60 arası iktidarının köklü yanlışlarından biri, dilve kültür derdinin olmamasıydı. Yağmur Tunalı, konuşmasına Nihat SamiBanarlı’dan bir alıntı ile noktalıyordu.

Nihat Sami Banarlı merhum anlatır. Bir Türk Hoca, Paris’te Fransız profesör dostunun bir talebesini imtihanına şahit olur. Bu bir fizik imtihanıdır. Öğrenci bütün soruları bildiği halde hocası, “geçemediniz” der. Çocuk çıkar ve bizim hoca sorar. “Neden geçemediniz dediğinizi merak ettim” der. Fransız hoca cevaben der ki; “Dostum mutlaka fark etmiş olmalısınız, bir yerde affedilemeyecek bir Fransızca hata yaptı” der. Bu cevabın karşısında nasıl bir dil şuuru olduğu üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Bir fizik imtihanında bile Fransızcayı iyi kullanmadığı için soruyu doğru bildiği halde dersi geçemiyor. Uzağında kaldığımız bir dil sevgisinin saygı duyulacak bir örneğidir. Son olarak şunları söyleyebilirim. Sıkça da söylüyorum. Başka dillere gösterdiğimiz saygıyı kendi dilimizden esirgiyoruz. Kaldı ki kendine ve diline saygı yetmez. Benimsemek ve sevmek lazımdır. Medyanın dil bozgununa seyirci kalınmaması lazımdır. Ağaç içinden çürür. Bu gaflet, sıradan bir gaflete benzemez. Medyada yanlış dil kullanımının ve özellikle kasıtlı hale geldiğini açıkça görüyoruz. Bu utanç kimse bize yaşatmamalıdır dedi.

İlgi ile izlenen programda Yağmur Tunalı, konuşmasını, Faruk Nafiz Çamlıbel’in bir dörtlüğünü okuyarak kapattı.

Hangi sözlerle gönlünü açmışsa bana,

Ben o sözlerle gönül vermedeyim sevgilime.

Sözlerim ninni kadar duygulu olmak yaraşır,

Bağlıdır çünkü dilim gönlüme, gönlüm dilime.

 

 

Paylaş

O Sadece Mustafa Kemal Değil, O TÜRK’ÜN ATASI ATATÜRK’TÜR

Türk milletinin ve mazlum milletlerin kötü talihini değiştiren üstün kişiliği ile çağa damgasını vuran büyük önder ATATÜRK’Ü aramızdan ayrılışının 83.Yıl dönümünde minnet ve saygıyla anıyoruz.

Tarihte bin yılda bir gelebilecek üstün nitelikli devlet ve fikir adamı ne mutlu ki Türklüğün en zor günlerinde bizim milletimize nasip oldu. O’nun üstün devlet ve fikir adamlığı sayesinde vahşi Batının “hasta adam” olarak nitelendirdiği Osmanlı Devleti’nin külleri arasından bugünün güçlü modern Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu cumhuriyetin evlatları olarak da biz bağımsız lâik ve demokratik Türk devletini kanımızın son damlasına kadar koruyup yaşatacağımıza and içmişiz…

Vatanı, milleti, namusu, şan ve şerefi için hayatını feda etmekten çekinmeyen, yolundan ve sözünden dönmeyen, vatan yaptığı her yerde, ilim ve kültür meşalesini tutuşturan insan Türk’tür. İşte o Atatürk’tü.

Gazi Mustafa Kemal “Ne mutlu Türküm diyene” diyerek özünü bu sözle ifade etmiştir. 

Büyük adamlar ancak büyük milletin bağrından çıkar. Bir düşünürümüz ‘’Türk Milletinin portresini sadakatle çiziniz o zaman Atatürk’ün portresini çizmiş olursunuz’’ der.

O çok özel bir şahsiyetti. Çünkü O şahsi ihtiraslarını millet yolunda hizmet gayesine veren bir Türk’tür.

O Kişi oğlu kişi değil, bir ülkü bir düşünce sistemi medeni hayatın gücü kaynağıdır.

O insanlık idealine aşık, faziletin timsali, karanlığa düşmüşlerin ümit ışığı ve meşalesidir. Çekin ellerinizi Atatürk’ümüzün üzerinden onu sağa sola götürmeyin. Onun adını ucuz politikalarınızla kirletmeyin. Çünkü O milli dehânın tam Kemâlidir. Türk’ün hem celâli hem cemalîdir.

 Asırlar boyunca hür yaşamış bu milletin gözü pek alnı açık vicdanı temiz Türk! Atatürk.

Vurunca kılıç kesmeyen, bir acı sözle devrilen zalimlerin başına balyoz, acizlerin derdine derman kaya gibi sert, ipek kadar yumuşak, insanlık tarihinin onuru Türk! Atatürk.

Omuzuna attığın gurbet heybesiyle dağlara, ovalara, vadilere medeniyet tohumlarını eken, geçtiğin her yerde uyuyan insanları uyandıran, aydınlığa kavuşturan Türk! Atatürk

“Bir gün İstiklâl ve Cumhuriyetine kast eden düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olur” demiştin.

Cumhuriyeti emanet ettiğin Türk Gençliği galibiyetin mümessili olarak Vatanı böldürüp bayrağını asla indirmeyecektir…

İktidarda olup gaflet ve delalet içinde onları uyandıracak, Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini daima koruyacak milletine ve devletine sahip çıkmak en büyük ülküsü ve ideali olacaktır. Her şeye rağmen bil ve inan ki Türk milletinin düzenini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Birlik ve beraberliğimize gölge düşürmek isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir.

“Tefrika girmeden bir millete düşman giremez

Toplu vurdukça yürekler onun top sindiremez.

Sahipsiz olan bir vatanın batması haktır.

Sen sahip olursan bu batan batmayacaktır.”

Aziz Atatürk kurduğun son Türk Devletini ecdadımızın son yadigarını aziz vatanımızı bölmek parçalamak isteyenlere arkanda bıraktığın Türk Gençliği asla müsaade etmeyecektir. Ellerine tutuşturduğun ilim, irfan meş’alesini söndürmeden ebediyete kadar taşıyacağına inanıyorum. Naçiz vücudun toprak oldu ama Türk devleti milletiyle sonuna kadar yaşayacaktır. Mehmetçik nöbetini tutuyor, vatanını kahramanca savunuyor. Rahat uyu Atam.

O Türklüğün eşsiz lideri Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi bir kere daha rahmet, minnetle anıyorum. Ruhları şâd olsun.

Türkan HACALOĞLU

Ankara Türk Ocağı Başkanı

İSTİKLÂL MARŞI KABULU

Yayınlar

Sosyal medya