• Galip Erdem Paneli

  Galip Erdem Paneli

 • Değişen Dünya Düzeninde Türk Milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Yeri

  Değişen Dünya Düzeninde Türk Milletinin ve...

 • Cumhuriyet Döneminde Türk Hukuk Sistemindeki Gelişmeler

  Cumhuriyet Döneminde Türk Hukuk Sistemindeki...

 • Panel: Cumhuriyetin Kazanımları

  Panel: Cumhuriyetin Kazanımları

 • Konferans: Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları

  Konferans: Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları


“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır”

 
Ana sayfa

Haberler

Kentlerin Mahremine Sanatla Dokunmak

Türk Ocakları Ankara Şubesinin 19 Şubat 2022 Cumartesi günü, Ankara Kalesi Emin Antik Sanat Merkezin de gerçekleştirdiği Felsefeci,Yazar, Sanat Eleştirmeni Ümit Yaşar Gözüm konuk olduğu‘’Kentlerin Mahremine Sanatla Dokunmak’’ Konulu toplantıda Sanat Merkezi Başkanı sayın İbrahim Terzioğlu’nun açış konuşması ve Şube Başkanı Türkân Hacaloğlu’nun teşekkür  konuşmalarından sonra sayın Ümit Gözüm konuşmalarında özetle:
 
‘’İnsanoğlu mekân ve zaman algısıyla kuşatılmış bir dünyanın içerisinde. Mekân ya da kentler, insanların yaşamlarını sürdürdükleri yerleşme/coğrafya olmanın dışında insanı biçimlendiren ve onun tarafından biçimlendirilen toplumsal boyutu ifade eder.
 
Mahrem/ve/Sanat: 
Mahrem başkalarının duymaması, öğrenmemesi gereken, gizli ve özelimizse: Sanat da, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesidir. Bir duygunun, tasarımın, güzelliğin vb. dışavurumunda, anlatımında kullanılan yöntemlerin tümüdür. Buradan hareketle. kentlerde Mekân Mahremiyetinin İhlali ve Teşhirini konuşmalıyız. Tıpkı yoldan çıkmış bir insanın savruluşları gibi. Bu noktada sormamız gereken sorulardan birisi de yoldan çıkmanın ne olduğudur. Temelde ilişki düzenleme ve ilişkiyi kontrol etmekte sınır oluşturma anlamına gelen mahremiyet kavramı, mimari üzerinde bir belirleyici konumundadır. Görsel, işitsel ve kokusal mahremiyeti yok sayarak bir yere varabilir miyiz!
 
Kentleri konuşurken; Kamusal alanı, kentsel mekanları, kentsel alanları konuşmamak olabilir mi! O zaman bireyin mahremiyet içgüdüsüne cevap verebilen mekânsal düzenlemeleri bütün boyutlarıyla düşünüp sorgulamak hatta bu anlamda mimarinin felsefi sorgulamasını yapmadan bir  yere varılabilir mi! 
 
Kentsel mekânların kişisel mahremiyetin tasarım sürecine dâhil edilmesi insani bir zorunluluktur. Hangi inanç ve yaklaşıma sahip olursa olsun, hatta mahreme inanmak istemeyenlerin bile ötekiler üzerinde yaratacağı olumsuz etkiyi dikkate alan bir sanat olarak düşünmeliyiz mimariyi. Kişinin çevre ile ilişkisini düzenleme aracı olan mahremiyete mimari tasarımlarda öncelik vermek gerektiğinin bilincinde olmalıyız.
 
Mekân mahremiyeti nedir? Mimari elemanlar ile “sınır” oluşturularak elde edilen şey mekânsal mahremiyet tir. Mekânsal mahremiyete yönelik olarak “mahrem olan mekân değil, mekânlar arası olması gereken ilişkidir” aforizmasını yok saymak büyük yalnılgı olur. Çünkü, mahremiyet ile sınır arasındaki güçlü bağlantı vardır.
Hatırlanması gereken bir başka husus da mekan insan hiyerarşisinin varlığıdır. Bireyin ruhsal dinginliğine öncelik verecek mekan ferahlığını esas alan mekanlar yuvalar yapmakla başlamalı işe. Sonra toplumun nefes alancağı meydanlar parklar, sanat eserleriyle görsel zenginlik oluşturacak estetik ahenkli çözüm üreten kentler planlanmalı.
Mahremiyet ve Kamusallık birbirinin karşıtı şeyler değil, birbirini tamamlayan şeylerdir. Mutlu bireyler mutlu toplumları, yaratıcı düşünceyi oluştururlar. Kentleşmeyi, toplumsal gerçekliği merkeze alan ve sosyokültürel bir gelişme olarak görmeyen bir mimari ve sanat anlayışı ruhsuz mekanlar ve mutsuz insanlar yetişmesine zemin hazırlamanın ötesine geçmez, geçemiyor. 
Kentli Olmanın Neresindeyiz sorusunu soran bir toplum sosyolojisine ihtiyaç var. Kentlilerin özel yaşam alanlarını kapalı ve denetimli sitelerine uzanan bir mimari ve toplumsal macerayı okumak mümkün oluyor. 
Tarihimize baktığımızda sözünü ettiğimiz macera sadece saraylıların değil, olağan kentlilerin, "sokaktaki adam"ın gündelik yaşam macerasıdır. O zaman mimariye, mühendisliğe yaklaşımımız: Mekân inşa etmenin farklı biçimlerinden biri olarak görmeliyiz kentleşmeyi. Kent kültürü; yapısal özellikleri ve maddi öğelerinin dışında hayatın daha derinine nüfuz eden bir hayat şeklini ifade etmektedir.
 
Kent ve Sanat bağlantısı sıradan bir bağ değildir. Estetik algı kent veya mekânların bulunduğu düzlemden etkilene. rek gelişmektedir. Her davranışın mekân düzleminde estetik bir karşılığı olduğu asla göz ardı edilmemeli.  Öyle ki insan yapıp eyledikleriyle mekân içerisinde kalıcı izler bırakmakta ve bu izlerin ışığında yaşamını sürdürmektedir. Toplumlar sahip oldukları öğeler, değerler ve imkânları nispetinde bir medeniyet inşa ederler. Medeniyetlerin izlerini taşıyan kentler yapı ve sanat eserleriyle medeniyetin iz düşümü olarak karşımıza çıkarlar ki; kent yaşamının bireysel ve toplumsal hayattaki dönüştürücü etkisi, mahremiyet alanında daha güçlü olarak çıkar karşımıza.
 
Modernizm, Post Modernizm ve nihayet Dijital Çağ bir yandan gelişmeye yeni ivme rolü görürken, bildiğimiz disiplinler arasılığı yoldan çıkaran bir çizgide ilerledi, ilerliyor, ilerleyecek. Kentin yapısal ve kültürel dinamikleri,  modern unsurlarla birlikte toplumsal değişimin önemli parametrelerini oluşturmaktadır. Bu bağlamda kentin ve modern unsurların merkezinde yeniden öne çıkan mahremiyet olgusunu dönemin ruhu içerisinde yoğurmak ve insan mutluluğunu öncelemeliyiz. Klasikten, modernizme, post modernden dijital çağa mahremiyeti; kapsamı, sınırları ve boyutlarıyla yeniden ele almalıyız. Yaşadığı değişimi sorgulayarak ilerlemesini sağlamalı insanoğlu.
 
Biliyoruz ki; 20.Yüzyıl  toplumları, büyük savaşların, ideolojik kavgaların yarattığı dayatmalarla toplum sosyolojisini rayından çıkararak Mahremiyetin ihlalinin en kötü örneklerini vermiştir. Oysa unuttuğumuz insan insana nasıl ki, aşk ve sevgiyle dokunuyorsa, kentlere, mekanlara da öyle dokunmak gerektiğini yeniden hatırlamalıyız.’’ Diyerek sözlerini tamamladı.

Şubemizin 18’inci Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Türk Ocakları Ankara Şubesinin 18’inci Olağan Genel Kurulu 06.02.2022 Pazar günü Şube Merkezide yapıldı.

              Divan Başkanlığını Türk Ocakları Ankara Şubesinin 63 yıllık üyesi Hüsnü Poyraz, kâtip üyeliklerini de Burak Coşkun ve Ufuk Tok’un yaptığı genel kurulda,

              Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Şube Başkanı Türkân Hacaloğlu açış konuşmasında“Bugün Ankara Şubemizin 18'inci Genel Kurulunu yapmak üzere burada toplandık. Şahsım ve yönetim kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum.

               Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş Ocaklı aydınlarımızı, kadim Türk yurtlarında ve vatan bildiğimiz bu topraklarda varlığını Türk varlığına armağan etmiş şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz ruhları şâd, mekânları cennet olsun.

              Millî Mücadele'nin ilk meşalesinin alevlendiği ve Millî Mücadele’nin simgesi olan Samsun’daki Atatürk heykeline yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum.

               Sayın Üyelerimiz,

               2023 yılında hem Cumhuriyet’imizin hem de Türk Ocakları Ankara Şubesinin 100’üncü yılını kutlayacağımız bir döneme giriyoruz. Bu dönemde yapacağımız faaliyetlere Türklüğe gönül vermiş herkesin katkıları bizi daha da güçlü kılacaktır. Türk Ocaklarına, onun kuruluş ilkelerine ve Ocağımızın yetiştirdiği aydınlara bugün milletimizin daha çok ihtiyacı vardır. Bu Ocağın çatısı altındaki edebiyatçılara, tarihçilere, sanatçılara, bilim adamlarına, öğretmenlere, Türklüğe hizmete kendini adamış tüm Ocaklılara, en çok da gençlere büyük iş düşüyor. Aklıselimle, bilimle, tarihsel birikimimizden aldığımız öz güvenle bunların üstesinden geleceğimize inancım tamdır. Onun için buradayız birlikte millî ülküyü uyandırmak için daha çok çalışmalıyız. Türk edebiyatı, Türk dili, Türk müziği, Türk tarihiyle ilgili daha çok konferans, panel, toplantı, çalışma grupları tertip etmeliyiz.

              Elbette Türklüğü yüceltmek mücadelesinde ne yapılsa eksiktir. Böyle kutlu ülküye adamak için bir hayat az gelir. Her gün bir öncekinden daha hevesli, daha çalışkan, daha adanmış olmayı şiar edinmeliyiz. Türk düşmanları, tarihin her döneminde yenilgiye mahkûm oldular.Türk ve Türklük düşmanlarına karşı en önde saf tutmak bir asırdır Türk Ocaklıların boynunun borcudur. Bu düsturla millî kültürümüzü, fikir hayatımızı, birliğimizi kuvvetlendirmek için daha çok çalışmak yeni dönemde hepimizin birinci vazifesi olmalıdır.

              Değerli Üyelerimiz;

              Yirmi yıldır Türk Ocakları Ankara Şube Başkanlığını onurlu bir görev bilinciyle yürütmekteyim. Bugüne kadar pek çok kitap yayına hazırlayıp bastık. Konferanslar ve panellerle Türk milletinin her ferdine ulaşmayı amaçladık. Ocak ülküsünü yaymak için yaptığımız çalışmalarla çevremize örnek olmaya gayret ettik. Hepimiz kişisel dertlerimizi, sıkıntılarımızı, hesaplarımızı kapıda bırakıp ortak ülkümüzü kuşanarak her gün bu kapıdan içeri girdik.Salgın döneminde dahi Gençlik Kollarımızın gayretleriyle dijital ortamda faaliyetlerimizi aksatmadan uyguladık. Uyumlu, çalışkan, disiplinli bir yönetimle neler yapılabileceğini gösterdiğimizi umut ediyorum. Bu yirmi yıl içinde birlikte çalıştığımız arkadaşlarıma, Ocağımıza maddi, manevi katkıda bulunan saygıdeğer üyelerimize teşekkür ediyorum.                 

              PROTOKOL KONUŞMALARINDA

              Eskimeyen Dostlar Platformu'nun Başkanlığını yürüten Salih Dilek, şunları söyledi:

              "Kıymetli Hazirun, Türk milletinin varlığı bu ülkenin en büyük teminatıdır. Biz gençliğimizde kavga ederdik ve Türk Ocakları da bizi biraz pasif olmakla suçlardı. Onlar daha ziyade tahsilli, akademik kariyer yapmak isteyenlerden oluşuyordu. Bizim devrimiz geçti. Ama kültür, fikir ve ilim sahibi olanlar kalıcı oldu. Onlar geleceğin belirleyici oldu.  Fikir ve bilgi kudrettir. Bir sayfa okuyan diğer bütün insanlardan bir sayfa üsten demektir. Türk Ocakları Türkçülük fikrini sadece sözde bırakmadı, fikriyle, eğitimiyle, bu konudaki akademik çalışmalarıyla Türk milletinin geleceğini inşa ettiler ve ediyorlar da. Özellikle bugünlerde Türk fikrinin ehemmiyeti daha da önemli. Çünkü Türklük büyük Türk milletinin bir şemsiyesidir ve kucaklayıcısıdır. Türk milletinin şemsiyesi altındaki etnik unsurlarımız bizim unsurlarımız onların bu etnik vasıfları tahrik edilmiyor. Ve gelecek izin büyük tehdit oluşturmaktadır. Bunu yine toparlayacak olan Türkçülük fikrinin sahipleri bu konuda fikrî ve ilmî çalışmalarıyla bu birliği temin edeceklerdir üstün insanlar olarak. İsterdim ki Türk Ocakları gibi birçok başka kuruluşlar da olsun. Bildiğimiz veya bilmediğimiz Türkçü ve milliyetçi kuruluşlar elbette var. Ama en başında gelen en köklüsü ve geleneği olan kurum Türk Ocaklarıdır. Dolayısıyla Türk Ocaklıların yetiştirdiği insanlar, Türk Ocaklılar Türk milletinin geleceğinin teminatıdır. Bu tarihî görevinizi bilin. Çünkü Anadolu vatanımızsa daima düşman tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır ve kalmaya da devam edecektir. Coğrafi yapısının gereği de budur. Onun için uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Bunu temin edecek olan da siz Türk Ocaklılar müştereken hepimiziz. Bu bakımdan bu tarihî görevimizi bilerek daha üstün kişiler olmanın gayretini göstermeliyiz. Türk Ocaklı olmanın değerini bilelim, sahip çıkalım ve Türk Ocağımızın Bozkurtlu bayrağınıyüceltelim. Saygılarımla. Tanrı Türk'ü korusun."

                  Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş konuşmalarında:

                 "Ben de Ankara Türk Ocağımızın bir üyesi olarak bugünkü kongremizin Ankara Şubemize ve büyük Türk milletine hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Salih Reis'in sözleri üzerine bizim çok fazla bir şey söyleme şansımız yok ama yine de bu güzel günde birkaç şey söyleme arzusunda olduk. Hepimizin malumu 110 yıl önce temelleri atılan Türk Ocakları Türklük davasının 110 yıldır mücadelesini veriyor. Aslında bu cümlenin Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde ifade olarak kullanılması aslında çok da anlamlı değil. Niçin değil? Türk yurdunda Türkçülük davasının kavgasını veren bir kurum kadim Türk yurdunda. Aslında bu hepimizin 84 milyonun düşünmesi gereken bir mesele. Niçin böyle? Beş bin yıllık hatta yedi bin yıllık tarihimizin olduğu devletler kurmuş devletler yıkmış asil bir millet olduğumuz daha da ötesi yüce İslam'la müşerref olduktan sonra İslam'ın bayraktarlığını Viyana kapılarına kadar götürmüş olan ve bütün tarihçilerin ifadesiyle İslam davasına en büyük hizmeti Türk milleti vermiş olmasına, en büyük bedeli Türk milletinin ödemiş olmasına rağmen Anadolu coğrafyasında rahmetli Nihâl Atsız'ın dediği gibi öksüz Türklüğümüze yanıyoruz aslında. Bu ülkede öyle dönemler yaşadık ki kendi ülkemizde Türklüğümüz kınanır hâle gelmişti. Bunu devletimizin en tepesindeki yöneticiler yapmışlardı aşağılamışlardı. Onun için Türk Ocaklarının varlığı, dirliği ve birliği çok önemlidir. Çünkü öksüz kalmaması gerekir Türk yurdu. Türk yurdu öksüz kalırsa Türk dünyası öksüz kalır. Türk yurdu öksüz kalırsa dünya insanlığı mazlum milletler öksüz kalır. O manada bu kutlu mücadelede kuruluşundan bu yana emeği geçmiş olan rahmete kavuşmuş olan tüm Türk Ocaklılara Allah'tan rahmet diliyorum. Hâlen Türk Ocağı sancağı ve bozkurtlu bayrağımızın altında bu kutlu mücadeleyi sürdürme gayreti içinde olan Türkiye'nin dört bir tarafındaki gönül dostlarımıza bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum.’’dedi.

               Divan Başkanın Gündemin diğer maddeleri ile birlikte yaptığı açıklamalardan sonra maddelerle birlikte verilen önergeler ittifakla kabul edilmiştir. Ayrıca  derneğin mali durumu, denetleme kurulu ve tahmini bütçe raporları ile üye aidatları hakkındaki önergeleri de oylatıp ittifakla kabul edildiğini bildirdi.

               Poyraz, dilek ve temennileri dinledikten sonra seçimlere geçildiğini açıkladı. Seçim sonrası Poyraz, yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri, denetleme kurulu asil ve yedek üyeleri ile kurultay delegelerinin isimlerini tek tek okudu.

              Seçim sonrası divan başkanın açıklamasında yönetime seçilenler:

- YÖNETİM KURULU ASİL: "Türkân Hacaloğlu, Uğurcak Küçükağaoğlu, Prof. Dr. Nakış Karamağaralı, Abdülkadir Uluç, Sergen Çirkin, Ali Koç, Mustafa Gazel."

- YÖNETİM KURULU YEDEK: "Ayşe Oytun Şahin, Prof. Dr. Konuralp Ercilasun, Doç. Dr. Tümen Somuncuoğlu, Ahmet Sağlam, Burak Yamaç, Burak Coşkun, Özge Yahşi Ergen."

- DENETLEME KURULU ASİL:"Orhan Yavuz, Mehmet Ali Ecerkale, İsmail Yetkin."

- DENETLEME KURULU YEDEK: "Ufuk Tok, Cenk Gedik, Asım Söğüt."

- KURULTAY DELEGELERİ:"Türkan Hacaloğlu, Prof. Dr. İhsan Erdoğan, Prof. Dr. Kadir Arıcı,  Yasemin Yahnici, Mehmet Özgedik, Muhittin Çolak, Tacettin Öz.     

              Kapanış konuşmasında

              Türkân Hacaloğlu, Şubenin 1200’ze yakın üyesinin bulunduğunu 430 üyenin  bilgilerinin güncellenerek DERBİS sistemine göre üye kayıtlarının yenilendiğini söyledi..

              Hacaloğlu, "20 yıldır güveninizi sarsmadım. Bundan sonra da sarsmayacağıma inanabilirsiniz. Bugün debize  olan güveninizi tazelediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.

              Program sonuda Divan Başkanı sayın Hüsnü Poyraz’a doğum gününe rastlayan bu günde kutlama yapıldı.Hüsnü Poyraz yaptığı konuşmasında "Çok değerli Türk Ocaklılar 110 yıllık geçmişi olan bu Ocağı 1959 yılı Aralık ayında Ziraat Fakültesi ikinci sınıfında okurken iki arkadaşımla birlikte kaydoldum. Biri Ahmet Saylan'dı diğerinin adını hatırlamıyorum şu anda. Ocağımız tarihî Türk Ocağı binasında idi. Devlet tarafından gasbedilen bu bunanın geri alınması iadesi için çok gayret ettim ama Meclis'te kanun teklifi de hazırlandı. Tam kabul edileceği gün Mesut Yılmaz'ın itirazı üzerine teklif geri çekildi ve ocak elimizden gitti. Ondan sonraki faaliyetlerde ise alamadık Ocağı maalesef. O zaman Genel Merkezin bana göre bir hatası vardı. Ne şartla verirlerse versinler tapuyu alıp ondan sonra gidip Ocağı sahip çıkmaktı. İnşallah bundan sonra sizler genç nesiller o binayı alacaklar. İnşallah ben de göreceğim yoksa gözüm açık giderim. 63 yıllık üyeyim. Bugün 6 Şubat. Ben de 82 yıl önce bugün, yani 6 Şubat günü doğmuştum. Beni bu güzel şerefli makama layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Yeni yaşına Türk Ocağı Ankara Şubesinde Divan Başkanlığı yaptığı gün giren Poyraz, yaş günü pastasını Şube Başkanı Türkân Hacaloğlu ile birlikte kesti. Poyraz, pastanın üzerindeki mumları üflerken tüm salon kendisini ayakta alkışladı.

 

Daha Fazla İçerik...

O Sadece Mustafa Kemal Değil, O TÜRK’ÜN ATASI ATATÜRK’TÜR

Türk milletinin ve mazlum milletlerin kötü talihini değiştiren üstün kişiliği ile çağa damgasını vuran büyük önder ATATÜRK’Ü aramızdan ayrılışının 83.Yıl dönümünde minnet ve saygıyla anıyoruz.

Tarihte bin yılda bir gelebilecek üstün nitelikli devlet ve fikir adamı ne mutlu ki Türklüğün en zor günlerinde bizim milletimize nasip oldu. O’nun üstün devlet ve fikir adamlığı sayesinde vahşi Batının “hasta adam” olarak nitelendirdiği Osmanlı Devleti’nin külleri arasından bugünün güçlü modern Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu cumhuriyetin evlatları olarak da biz bağımsız lâik ve demokratik Türk devletini kanımızın son damlasına kadar koruyup yaşatacağımıza and içmişiz…

Vatanı, milleti, namusu, şan ve şerefi için hayatını feda etmekten çekinmeyen, yolundan ve sözünden dönmeyen, vatan yaptığı her yerde, ilim ve kültür meşalesini tutuşturan insan Türk’tür. İşte o Atatürk’tü.

Gazi Mustafa Kemal “Ne mutlu Türküm diyene” diyerek özünü bu sözle ifade etmiştir. 

Büyük adamlar ancak büyük milletin bağrından çıkar. Bir düşünürümüz ‘’Türk Milletinin portresini sadakatle çiziniz o zaman Atatürk’ün portresini çizmiş olursunuz’’ der.

O çok özel bir şahsiyetti. Çünkü O şahsi ihtiraslarını millet yolunda hizmet gayesine veren bir Türk’tür.

O Kişi oğlu kişi değil, bir ülkü bir düşünce sistemi medeni hayatın gücü kaynağıdır.

O insanlık idealine aşık, faziletin timsali, karanlığa düşmüşlerin ümit ışığı ve meşalesidir. Çekin ellerinizi Atatürk’ümüzün üzerinden onu sağa sola götürmeyin. Onun adını ucuz politikalarınızla kirletmeyin. Çünkü O milli dehânın tam Kemâlidir. Türk’ün hem celâli hem cemalîdir.

 Asırlar boyunca hür yaşamış bu milletin gözü pek alnı açık vicdanı temiz Türk! Atatürk.

Vurunca kılıç kesmeyen, bir acı sözle devrilen zalimlerin başına balyoz, acizlerin derdine derman kaya gibi sert, ipek kadar yumuşak, insanlık tarihinin onuru Türk! Atatürk.

Omuzuna attığın gurbet heybesiyle dağlara, ovalara, vadilere medeniyet tohumlarını eken, geçtiğin her yerde uyuyan insanları uyandıran, aydınlığa kavuşturan Türk! Atatürk

“Bir gün İstiklâl ve Cumhuriyetine kast eden düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olur” demiştin.

Cumhuriyeti emanet ettiğin Türk Gençliği galibiyetin mümessili olarak Vatanı böldürüp bayrağını asla indirmeyecektir…

İktidarda olup gaflet ve delalet içinde onları uyandıracak, Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini daima koruyacak milletine ve devletine sahip çıkmak en büyük ülküsü ve ideali olacaktır. Her şeye rağmen bil ve inan ki Türk milletinin düzenini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Birlik ve beraberliğimize gölge düşürmek isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir.

“Tefrika girmeden bir millete düşman giremez

Toplu vurdukça yürekler onun top sindiremez.

Sahipsiz olan bir vatanın batması haktır.

Sen sahip olursan bu batan batmayacaktır.”

Aziz Atatürk kurduğun son Türk Devletini ecdadımızın son yadigarını aziz vatanımızı bölmek parçalamak isteyenlere arkanda bıraktığın Türk Gençliği asla müsaade etmeyecektir. Ellerine tutuşturduğun ilim, irfan meş’alesini söndürmeden ebediyete kadar taşıyacağına inanıyorum. Naçiz vücudun toprak oldu ama Türk devleti milletiyle sonuna kadar yaşayacaktır. Mehmetçik nöbetini tutuyor, vatanını kahramanca savunuyor. Rahat uyu Atam.

O Türklüğün eşsiz lideri Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi bir kere daha rahmet, minnetle anıyorum. Ruhları şâd olsun.

Türkan HACALOĞLU

Ankara Türk Ocağı Başkanı

İSTİKLÂL MARŞI KABULU

Yayınlar

Sosyal medya